INESE LŪKINA Individuāli praktizējoša zvērināta advokāte

Intelektuālais īpašums

- tiesvedība ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumos;

- intelektuālā īpašuma īpašnieku pārstāvību valsts tiesībsargājošajās institūcijās;

- cīņa pret viltojumiem;

- palīdzība klientiem lietās ar intelektuālo īpašumu;

- konsultācijas klientiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības iespējām.

Nekustamais īpašums

- nomas un īres līgumu sagatavošana;

- konsultācijas klientiem, slēdzot nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumus.

Tiesvedība

- strīdi ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumos;

- ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības lietās;

- darba strīdos;

- civillietās ar saistību tiesību jautājumiem;

- strīdos par nekustamo īpašumu;

- darba tiesību lietās.

Saistību tiesības

- Dažādu līgumu sagatavošana;

- Konsultācijas klientiem.

Ģimenes tiesības

- konsultācijas laulību šķiršanas,  laulāto mantisko un nemantisko attiecību jautājumos;

- konsultācijas un pārstāvība tiesā bērnu tiesību aizsardzības,uzturlīdzekļu piedziņas,

  adopcijas, aizbildnības un aizgādības sfērā.

IS

Dzīve kā šaha lauciņš – simetriski balti un melni laukumi. Dzīve kā dāvana, kurā mēs veidojamies – tā es sajūtu sevi arī darbā, tiekoties ar uzvarām un zaudējumiem.

KONTAKTI

GSM

+371 29486861

E-pasts

PRIVĀTUMA ATRUNA

Ineses Stankevičas mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.

vairāk

TIESISKUMS

Jūs patreiz atrodaties Ineses Stankevičas, individiuāli praktizējošas zvērinātas advokātes mājaslapā.

Sekot līdzi Inesei Lūkinai Facebook

Facebook

Pārslēgties uz viedtālruņu Ineses Lūkinas mājaslapas versiju Pārslēgties uz planšetdatoru Ineses Lūkinas mājaslapas versiju

Mobilā versija viedtālruņiem

Mobilā versija planšetdatoriem

Adrese

Lāčplēša iela 27 - 4,

Rīga, LV 1011, Latvija

Sazināties ar mani

Kontaktforma