Intelektuālais īpašums

- tiesvedība ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumos;

- intelektuālā īpašuma īpašnieku pārstāvību valsts tiesībsargājošajās institūcijās;

- cīņa pret viltojumiem;

- palīdzība klientiem lietās ar intelektuālo īpašumu;

 

- konsultācijas klientiem par intelektuālā īpašuma aizsardzības iespējām.

Nekustamais īpašums

- nomas un īres līgumu sagatavošana;

- konsultācijas klientiem, slēdzot nekustamā īpašuma atsavināšanas darījumus.

Tiesvedība

- strīdi ar intelektuālo īpašumu saistītos jautājumos;

- ģimenes tiesību un bērnu tiesību aizsardzības lietās;

- darba strīdos;

- civillietās ar saistību tiesību jautājumiem;

- strīdos par nekustamo īpašumu;

- darba tiesību lietās.

Saistību tiesības

- Dažādu līgumu sagatavošana;

- Konsultācijas klientiem.

Ģimenes tiesības

- konsultācijas laulību šķiršanas,  laulāto mantisko un nemantisko attiecību jautājumos;

- konsultācijas un pārstāvība tiesā bērnu tiesību aizsardzības,uzturlīdzekļu piedziņas,

  adopcijas, aizbildnības un aizgādības sfērā.

Zvanīt

Rakstīt

Biroja adrese

Ģertrūdes iela

22 - 2, Rīga,

LV 1011, Latvija

UZ PILNO MĀJASLAPAS VERSIJU