Klienti

SIA „Ticians”

SIA „Caromat”

SIA „Jumāras īpašums”

Biedrība „Latvijas izpildītāju un producentu apvienība”

SIA „HidroTehServiss”

SIA „Maturus”

SIA „Bergvik Skog”

SIA „Valtera protēžu laboratorija”

SIA „Ulrikas māja”

AS „AirBaltic Corporation”

SIA „Mikrofona ieraksti”

NOVASERVIS a.s.

SIA „Business Coaching”

SIA „Sestais stils”

SIA „Zeva enerģija”

UAB „Addvisors” Latvijas filiāle

Nodibinājums „Fonds „Misija dzīvības vērtība”

Nodibinājums „Cēsu pils ģilde”

SIA „Baltic Records Group” un Marija Naumova

FontShop International GmbH

Publikācijas

2006 Saldo (Dienas Bizness) – netradicionālās preču zīmes

Saldo (Dienas Bizness) - Direktīva 2004/48 par intelektuālā īpašuma tiesību piemērošanu - rašanās iemesli un ieviešana

Saldo (Dienas Bizness)  - Vienkāršotā kārtība jeb Padomes Regulas (EK) Nr. 1383/2003  11.panta piemērošana

2009 – Akka/Laa ziņas  - Muzikālie darbi internetā. Juridiskais aspekts

2012 IR – Publiskais izpildījums un grozījumi Autortiesību likumā

Zvanīt

Rakstīt

Biroja adrese

Ģertrūdes iela

22 - 2, Rīga,

LV 1011, Latvija

UZ PILNO MĀJASLAPAS VERSIJU