LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Ineses Stankevičas mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.  Ineses Stankevičas  vai trešās personas nedod nekādas garantijas par mājas lapu vai tās saturu. Ineses Stankeviča nav atbildīga par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu, pat ja Ineses Stankeviča ir zinājusi par mājas lapas vai tās satura trūkumiem. Ineses Stankevičas mājas lapā sniegtās informācijas mērķis ir informēt tās apmeklētājus par Ineses Lūkinas piedāvātajiem pakalpojumiem un produktiem un to lietošanas noteikumiem, tomēr Ineses Stankeviča nekādā veidā tieši vai netieši negarantē vai neapliecina un neatbild par to, ka informācija, kas sniegta tās mājas lapā vai ar šīs tīmekļa vietnes palīdzību, ir precīza, pilnīga vai atjaunināta vai par to, ja tā nav pieejama no Ineses Lūkinas neatkarīgu iemeslu dēļ. Informācija Ineses Stankevičas mājas lapā var tikt grozīta vai izņemta bez īpaša paziņojuma. Ineses Stankeviča neapliecina un negarantē to, ka šī mājas lapa un/ vai caur to internetā sniegtie pakalpojumi darbosies nekļūdīgi vai bez pārtraukumiem. Ineses Stankevičas mājas lapā norādītā informācija nekādā gadījumā nav uzskatāma par padomu vai lūgumu iegādāties vai pārdot kādu produktu, vai  pakalpojumu, vai arī par kādu citu pakalpojumu sniedzēja ieteikumu, ja vien konkrētais pakalpojuma sniedzējs nav tieši norādījis citādi. Ineses Stankeviča nepiedāvās šādus produktus vai pakalpojumus jebkurai personai, kuras gadījumā pēc Ineses Stankevičas ieskatiem šādu pakalpojumu sniegšana ir pretrunā tiesību vai normatīvajiem aktiem.

   PRIVĀTUMA ATRUNA

Inese Stankevičas mājas lapā apmeklētāju personas datu aizsardzību tiek nodrošināta atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Inese Lūkina ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot Ineses Stankevičas mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu un tml. Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par Ineses Stankevičas mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas.

IS

Dzīve kā šaha lauciņš – simetriski balti un melni laukumi. Dzīve kā dāvana, kurā mēs veidojamies – tā es sajūtu sevi arī darbā, tiekoties ar uzvarām un zaudējumiem.

KONTAKTI

GSM

+371 29486861

E-pasts

PRIVĀTUMA ATRUNA

Ineses Stankevičas mājas lapas saturs ir nodrošināts atbilstoši tam, kāds tas ir un kāds tas ir pieejams.

vairāk

TIESISKUMS

Jūs patreiz atrodaties Ineses Stankevičas, individiuāli praktizējošas zvērinātas advokātes mājaslapā.

Sekot līdzi Inesei Lūkinai Facebook

Facebook

Pārslēgties uz viedtālruņu Ineses Lūkinas mājaslapas versiju Pārslēgties uz planšetdatoru Ineses Lūkinas mājaslapas versiju

Mobilā versija viedtālruņiem

Mobilā versija planšetdatoriem

Adrese

Lāčplēša iela 27 - 4,

Rīga, LV 1011, Latvija

Sazināties ar mani

Kontaktforma